ofset štampa

OFSET ŠTAMPA (OFFSET ŠTAMPA) je najrasprostranjeniji oblik štampe. Svi kvaliteti ofset štampe su vezani za štampanje većih tiraža. Štampa se na kunzdruk, premaznim papirima. Najčešća gramatura papira se kreće od 90 grama pa sve do 450 grama. Štampa se u CMYK-u, odnosno u 4 osnovne boje, a po potrebi se može štampati i tzv. „peti prolaz“, posebna boja ili parcijalni lak.

Zašto ofset štampa (offset štampa)?

Naveli smo već da je niska cena štampanja većih tiraža značajna prednost ofset štampe. Značajna prednost ali ne i jedina. Kvalitet štampe je bolji, pa su tako tekstovi i slike mnogo oštriji nego u digitalnoj štampi. Naravno, pod uslovom da je grafička priprema fajlova urađena na pravi način.

Šta se štampa?

U ofsetnoj tehnici se štampa gotovo svi papirni reklamni materijali. Prospekti, katalozi, etikete, jelovnici, memorandumi, flajeri, pozivnice… pa onda, kalendari, nalepnice, posteri, brošure, časopisi… jednom rečju sva papirna galanterija.

Na kojim formatima se štampa?

Formati zavise isključivo od same štamparske mašine na kojoj se štampa.  ISO standard definiše tri osnovne grupe formata kada je u pitanju  A, B i C. A formati se savijanjem dele od A0 (841 x 1189 mm) do A10 (26 x 37 mm), B formati od B0 (1000 x 1414 mm) do B10 (31 x 44 mm) i na kraju C formati od C0 (917 x 1297 mm) do C10 (28 X 40 mm). Treba imati na umu da nije moguće koristiti punu širinu papira, već nekoliko centimetara manje, što varira od mašine do mašine.

Šta je dorada?

U štamparsku doradu spadaju radnje koje se vrše nakon procesa same štampe. Da bi ofset štampa (offset štampa) bila potpuna, potrebno je uraditi određene radnje kako bi se dobio finalni proizvod. Neke od standardnih postupaka dorade su sečenje, savijanje, cantragovanje, lepljenje, kaširanje, tvrdi povez, perforiranje, ćoškarenje, pakovanje, ricovanje…

Excentric dizajn studio sarađuje sa eminentnim štamparijama u Beogradu. Može za vas preuzeti brigu o kompletnoj štampi i dostaviti vam štampani proizvod po sistemu „ključ u ruke“.

Ukvalitet našeg rada možete se uveriti putem galerije radova.