dizajn menija dizajn jelovnika

MENI ili JELOVNIK predstavlja prezentaciju lepeze usluga i specijaliteta koju vam određeni ugostiteljski objekat pruža. Dizajn menija (dizajn jelovnika) je potrebno uskladiti tako da on u potpunosti odgovara ambijentu objekta. Pored ukusnih specijaliteta, ljubaznosti osoblja, prijatne atmosfere, meni mora biti još jedan deo pozitivnog utiska koji će gost poneti sa sobom. Školski rečeno, ako baš želite, meni mora predstavljati jasan deo vizuelnog identiteta tog objekta 🙂

Forme menija (jelovnika)

U zavisnosti od sadržaja i količine informacija koju meni treba da prestavi bira se i forma jelovnika. U konsultaciji sa dizajnerom ili na njegovu preporuku možete odabrati različite varijante. Obično je u pitanju forma knjižice sa mekim ili tvrdim koricama. Neretko se koriste zasebne, bogatije korice u koje se  insertuje sadržaj menija, što omogućava lako menjanje sadržaja po potrebi.

Dizajn menija (dizajn jelovnika)

Kada je dizajn menija (jelovnika) neophodno je imati na umu nekoliko bitnih stvari. Preglednost sadžaja je izuzetno važna, a slika govori više od hiljadu reči.  Pravilan izbor slika je ono što može značajno da da doprinese kvalitetu menija i pomoći gostu pri izboru. Obratite pažnju na format menija kako svojom veličinom ne bi pravio probleme pri listanju stranica za stolom. Od samog imidža objekta, zavisi u kom će se pravcu dalje kretati dizajn menija.

Dizajn karte pića

Karte pića su nešto jednostavnije forme od menija. Dizajn karte pića često se svodi na jedan list deblje hartije koji je obostrano plastificiran. Ipak, može se naći i u formi knjižice sa klamovanim stranicama i plastificiranim koricama. Kada je dizajn karte pića u pitanju, važe gotovo ista pravila kao i kod menija. Dizajn mora biti pregledan, atraktivan, format prilagođen sadržaju, i najvažnije u duhu objekta koji predstavlja.

U dosadašnjoj praksi uradili smo dizajn menija (dizajn jelovnika) i dizajn karte pića za brojne ugostiteljske objekte. Neki od radova se nalaze u našem portfoliju, pa izvolite, pogledajte!