Dizajn flajera

FLAJER ILI LETAK predstavlja raklamu štampanu na papiru. Obično su u pitanju manji formati zbog same distribucije flajera. Distribuiraju se uglavnom slanjem poštom, ubacivanjemu u sancučiće, dele se ručno ili se ostavljaju na za to predviđena mesta. Flajeri ili leci su najrasprostranjenihi i najjeftiniji vid štampanog reklamiranja. Naročito su pogodni za kampanje, najave i promocije određenih događaja, proizvoda ili usluga. Zato se kroz dizajn flajera ili letka treba fokusirati na pronalaženje pravog odnosa teksta i grafike.

Dizajn flajera

Zbog načina distribucije potrebno je da dizajn flajera bude odgovarajući. Tačnije, da privuče pažnju već na prvi pogled, ali i da prenese sve neophodne informacije. Čest je slučaj da količina tekstualnih informacija bude prevelika što opterećuje čitanje i smanjuje zainteresovanost kod potencijalnih klijenata. Zato poruka na flajeru treba biti kratka, jasna i koncizna, a zadatak dizajnera je da na interesantan način grafički, isprati poruku koja se šalje.

Formati flajera

Ne postoje tačno definisane norme kada su formati flajera u pitanju. Ipak, uzbog uštede i maksimalne iskorišćenosti papira, potrebno je da se odabrani format što bolje uklopi na tabak. Ukoliko se šalju poštom, treba predvideti veličinu koverte. Neki od uobičajnih  formata flajera sa kojima se svakodnevno srećemo jesu, tzv. komercijalni flajeri su A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) ili format za slanje kovertama (210×100 mm).

Štampa flajera

Flajeri ili leci se uglavnom štampaju na 135 gramskom papiru. Po potrebi mogu se koristiti i druge gramaže. U zavisnosti od budžeta i potrebne količine flajera, mogu biti jednobojni, u nekoliko boja ili u punom koloru. Ove razlike ne predstavljaju uštedu ako je reč o manjim količinama i digitalnoj štmapi. Na većim tiražima, u ofset štampi, moguće je značajno uštedeti pravilnom upotrebom boja. Moguća je recimo kombinacija punog kolora na prednjoj strani, sa informativnim tekstom u jednoj boji na drugoj strani, ili izrada flajera u dve ili tri boje. Takođe, mogu se štampati jednostrano ili obostrano.

Dizajn flajera je nešto sa čime se naš kreativni tim susreće svakodnevno. Uverite se i sami u visok nivo kvaliteta preko našeg portfolija.