Dizajn brošura dizajn brošure izrada brošura

BROŠURA je informativno-propagandna publikacija manjeg obima. Može se štampati na nekoliko strana, pa sve do nekoliko desetina stranica. Kroz atraktivan dizajn brošura ima za cilj da na brz i koncizan način, informiše potencijalne klijente o aktuelnim događajima, proizvodima ili uslugama. Koriste se pojedinačno ili kao deo određene marketinške kampanje.

Formati brošure

Brošure se u zavisnosti od sadržaja izrađuju u različitim dimenzijama. Najčešće se koriste standardni formati koji su najekonomičniji u tabačnoj štampi. Uglavnom je reč o A3, A4, A5 i A6 formatima, sa ili bez savijanja, vertikalne ili horizontalne orjentacije. Ipak, neretko se, na zahtev klijenata i u dogovoru sa dizajnerm, biraju i potpuno nestandardni formati u cilju postizanja odrđenog efekta.

Dizajn brošura

Brošure se gotovo po pravilu štampaju u punom koloru što otvara širok spektar mogućnosti kada je u pitanju dizajn brošue. Brošura je jedan od elemenata vizuelnog identiteta kompanije. Služi za predstavljanje poslovne politike, aktuelnih dešavanja i budućih poteza. Iz tog razloga potrebno je da se kroz dizajn brošure zadrži karakter kompanije i njen način komunikacije sa klijentima. Ukoliko se klijentima omogući ugodno i zanimnljivo upoznavanje sa informacijama, jasno je da je dizajn brošure ispunio svoj cilj.

Štampa brošura

Ovisno o količini, brošure se mogu štampati digitalno ili u ofsetu. Digitalna štampa je pogodnija za manje količine brošura (stotine komada) i kratke rokove izrade. Za veće tiraže (hiljade komada) i nešto duži rok izrade, daleko je ekonomičnija ofset štampa. Štampa se uglavnom na 115 gramskom papiru, dok su za korice predviđeni nešto teži papiri. Korice se obično „presvlače“ mat ili sjajnom plastifikacijom, a stranice se uvazuju klamovanjem ili mekim povezivanjem ako je u pitanju veći broj strana.

Dizajn brošure je nešto sa čime se veoma često srećemo u svakodnevnom radu. Otuda potiče naše veliko iskustvo, i mogućnost da lako kreiramo brošuru po želji klijenata. Neke od naših radova možete videti u portfoliju.