dizajn kalendara izrada kalendara kalendari

DIZAN KALENDARA predstavljaja veoma popularnu formu reklamiranja. Izrada kalendara je naročito aktuenla krajem godine, u vreme praznika i darivanja. Ozbiljnije kompanije ne propuštaju takvu priliku. Tako putem upotrebne vrednosti kalendara plasiraju i određenu reklamu poruku ili poboljšavaju imidž kompanije. Zbog prirode kalendara kao medija, plasirana reklama može biti vidljiva u kancelarijama tokom čitave godine. To naročito zavisi od dopadljivosti koja je postignuta kroz dizajn kalendara. U zavisnosti od dimenzija i načina upotrebe izdvajaju se zidni, stoni i džepni kalendari.

Dizajn kalendara – zidni kalendar

U pitanju su kalendari većih formata. Izrađuju se u različitim dimenzijama,  najčešće iz uobičajnih formata ISO standarda.  Po obimu mogu imati jedan ili više listova. Kalendari sa više listova uglavnom spiralno. Po pravilu imaju predlist kao neku vrstu naslovne strane. Takođe, da bi se sprečila mogućnost krivljenja listova, na kraju se stavlja podloška od tvrđeg papira. Oni su najzahvalniji kada je u pitanju dizajn kalendara. Zbog velike površine, grafički dizajeri imaju dovoljno prostora da pomaku svoje umeće. Ispred ostalih elemenata, dobra fotografija je ključ dopadljivosti zidnog kalendara.

Dizajn kalendara – stoni kalendar

Stoni kalendari predstavljaju reklamnu formu manjeg formata. Za izradu stonih kalendara koristimo uglavnom A formate. Uobičajno se koristi A4 sa dva ili tri savijanja, popularni šator. Ukoliko se upitanju obimniji sadržaj, najčešće galerija slika, izrađuju se višelisni kalendari. Takvi kalendari imaju formu šatora, a u gornjem delu su vezani spiralom. Takvi stoni kalendari pružaju više mogućnosti kada je u pitanju dizajn kalendara. Izradom stonih kalendara „na okretanje“ izbegava se jednoličnost i postižemo efekat drugačijeg izgleda svakog meseca u godini.

Dizajn kalendara – džepni kalendar

Ovo je najmanja forma i vezuje se uglavnom uz korporativne vizit karte.  Zbog skučenog prostora uobičajno na prednjoj strani stoji logo kompanije, kontakt i reklamna poruka. Na poleđini se nalazi kalendarijum.

Izrada kalendara

Po potrebi za naše klijente možemo preuzeti kompletnu brigu oko izrade kalendara. Dugi niz godina sarađujemo sa eminentnim štamparijama i u mogućnosti smo vam ponuditi vrhunski kvalitet štampe i povoljne cene štampe.

Uverite se i sami u naš kvalitet putem galerije radova.