dizajn plakata dizajn postera

PLAKAT ILI POSTER predstavlja reklamnu poruku kreiranu na papiru većeg formata. Koristi se u cilju najave određenog javnog događaja, promovisanja proizvoda ili usluge. Dizajn plakata ili dizajn postera ima za cilj da usmeri fokus publike kojoj se obraća na određene informacije. Posteri se postavljaju na vidna mesta, stubovi, zidovi ili za to namenski predviđena mesta u vidu specijalizovanih nosećih konstrukcija.

Kada se koristi plakat

Pojava plakata koji kombinuju sliku i tekst datira još od kraja 15. veka, a pravu ekspanziju doživljavaju tokom 19. veka sa razvojem štamparske tehnike. Plakat se uglavnom koristi u slučajevima ograničenog vremena, kad brzo treba preneti poruku. Može se koristiti pojedinačno ili kao deo kampanje. Često služi za najavu određenih događaja koje je potrebno najaviti u nekoliko različitih termina i na različitim mestima.

Dizajn plakata, tj. dizajn postera

Plakat se grafički i likovno oblikuje tako da privuče pažnju. Na samom početku izrade flajera važno je odabrati ključne elemente, i izdvojiti informacije koje se žele istaći. Odabrati adekvatne ilustracije koje će ispratiti sadržaj plakata. Definisati vizuelni izgled postera s obzirom na temu i tehniku izrade. Pokušati naći pravi odnos između zadatih elemenata.

Osobine plakata

Dizajn plakata mora da zadovolji određene norme. Najznačajnije su preglednost, jednostavnost, razumljivost, sažetost i tačnost. Često se mogu sresti plakati gde se pokušava ispuniti svako prazno mesto, čime se postiže negativan efekat. Statistika govori sa prosečan čitalac obično troši samo nekoliko minuta za pregled postera. Iz tog razloga dizajn postera mora da izbegne upotrebu nepotrebnih ukrasa.

Ključni elementi plakata

Najvažniji elementi svakog postera su definitivno naslov i poruka koja se šalje. Naslov mora biti dovoljno vidljiv, čitljiv i atraktivan. Kada je u pitanju poruka plakata, poželjno je pored grafike objasniti je u formi pitanja i odgovora. Dokazano je da se na taj način drži pažnju čitalaca.

Neke od primera kada je u pitanju dizajn plakata, odnosno dizajn postera, možete videti u našem portfoliju.