NCR blokovi Dizajn NCR blokova

NCR BLOKOVI predstavljaju specifičnu blokovsku formu štampanu na samokopirajućem papiru. Excentric dizajn studio vam nudi štampu i dizajn NCR blokova, kao i isporuku po sistemu „ključ u ruke“.

Čemu služe NCR blokovi?

U svakodnevnom poslovnom životu, gotovo je nemoguće zamisliti funckionisanje jedne ozbilje kompanije bez različitih formi štampanih na NCR papiru. Reversi, predračuni, priznanice, formulari, potvrde, ugovori, otpremnice, obrasci… samo su neki od njih.

Kako funckioniše?

Pritiskom olovke pri ručnom popunjavanju određenog formulara na NCR papiru, automatski se preslikava kopija na ostale listove koji se nalazie ispod onog na kojem se piše. Razdelnik u vidu tvrđe hartije ili kartona sprečava da se kopiranje prenesu na više papira nego što je predviđeno. Sjedinjene Američke Države smatraju se kolevkom NCR tehnologije. Smatra se da je samokopirajući papir izmišljen početkom pedesetih godina ovog veka.

U kojim dimenzijama se izrađuju?

NCR blokovi se izrađuju u standardnim A formatima ISO standarda. Uglavnom je reč o A4 (210 X 297 mm), A5 (148,5 X 210 mm) i (148,5 X 105 mm). Naravno, po potrebi, ukoliko potrebe zahtevaju, rade se i drugačiji formati blokova.

Dizajn NCR blokova

Obzirom na široku rasprostranjenost NCR blokova i njihovu primenu u svakodnevnom poslovanjau, veoma je važno da budu adekvatno dizajnirani. Kao i sav administrativni materijal i NCR blokovi predstavljaju deo korporativnog identiteta određene kompanije. Kao takvi moraju, kroz kvalitetan dizajn NCR blokova, reprezentovati kompaniju na pravi način

Dorada

NCR blokovi su specifičani i često pored štampe, postoji i potreba za određenom doradom. Najčešće je u praksi reč o numerisanju, perforaciji radi lakšeg rastavljanja od knjižnog bloka, lepljenje ili povezivanje u blok kao jedinstvenu celinu.

Naši dizajneri svaki deo korporativnog imiža određene kompanije shvataju ozbiljno. Dizajn NCR blokova nije izuzetak, tako da se i njihvom dizajnu posvećuje maksimalna pažnja. Pored dizajna možete nam poveriti i brigu o kompletnoj štampi po sistemu “ključ u ruke”.

U dosadašnjem radu izradili smo veliki broj NCR blokova, a u ozbiljnost i kreativnost naših dizajnera možete se uveriti putem galerije radova.