EXCENTRIC DESIGN, Beograd

Studio za podršku poslovanju

Osoba za kontakt:Branislav Ninković
Adresa:Vojvode Vlahovića 34t, 11000 Beograd
Telefon:064 168 37 32
E-mail:studio.excentric@gmail.com
Web:www.excentric-design.net
PIB:109204173
MB:64008315
Račun:160-0000000440353-60 Banca Intesa
APRRešenje