EXCENTRIC DESIGN, Beograd

Studio za podršku poslovanju

Osoba za kontakt: Branislav Ninković
Adresa: Vojvode Vlahovića 34t, 11000 Beograd
Telefon: 064 168 37 32
E-mail: studio.excentric@gmail.com
Web: excentric-design.net
PIB: 109204173
MB: 64008315
Račun: 160-0000000440353-60 Banca Intesa
APR Rešenje