dizajn bilborda

BILBORD je forma velike vanjske reklamne strukture namenjene prvenstveno prolaznicima i vozačima. U skaldu sa tim bilbordi su smešteni uglavnom pored prometnih saobraćajnica. Cilj bilborda je da kroz dizajn bilborda, fotografije, slogane i boje u kratkom vremenskom periodu pošalju snažnu i jasnu poruku

Vrste bilborda

Najčešći su štampani bilbordi. Kod njih se iz većih delova (rolni) papira lepljenjem pokriva noseća površina. U poslednje vreme su sve više zastupljeni i digitalni bilbordi, što otvara nove mogućnosti kada je dizajn bilborda u pitanju. Sve su češći i bilbordi u kojima je štampani materijal zatvoren i zaštićen od atmosferskih uticaja. Obzirom da se poruka sa bilborda šalje 24 sata dnevno, većina ih je osvetljena spoljašnjim ili pozadinskim svetlom.

Dimenzije bilborda

Proizvođači i distributeri oglasnog prostora koriste bilborde različitih dimenzija. Ipak, najčešći su 8×3, 4×3 i 5×2,5 metara. Neretko mogu biti i znatno većih dimenzija, naročito ako su smešteni na stambenim ili poslovnim objektima. Čest je slučaj da se odabrani dizajn bilborda primenjuje na različite noseće konstrukcije. U tom slučaju naši dizajneri će vam prilagoditi dizajn zadatim formatima.

Dizajn bilborda

Specifičnost kada je u pitanju dizajn bilborda, jeste činjenica da prolaznici, a naročito vozači, bilbord vide jako kratko. U tom kratkom vremenskom periodu potrebno je poslati dovoljno snažnu i konciznu porkuku, koja će ostati u svesti prolaznika i kad bilbord ostane iza njih. Jasna tekstualna poruka, upečatljiva grafika i adekvatan izbor boja, ključni su za postizanje kranjeg cilja reklame.

Štampa bilborda

Imamo odličnu saradnju sa specijalizovanim štamparijama za štampu velikih formata. Tako smo u mogućnosti da vam pomognemo, i preuzmemo brigu o štampi vašeg bilborda.

Do sada smo dizajnirali veliki broj bilborda kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Sa ponosom možemo istaći da su naša kreativna rešenja bilborda imali priliku da vide prolaznici na ulicama Čikaga, Toronta, Podgorice, Beograda, Rijeke, Atine… Upoznajte se i vi sa kvalitetom naših radova u portfoliju.