Dizajn etiketa

ETIKETA predstavlja manji format papira, tkanine, metal, drveta ili drugog materijala pričvršćenog za određeni proizvod. U svakodnevnom radu najčešće je u pitanju dizajn etiketa za vino, etikete za rakiju, etikete za med, ulja, tegle, flaše i drugo. Etiketa ima dvojaku namenu, informativnu i marketinšku.

Informativni segment

Putem informatinog segmenta etikete kupcu se prezentuju osnovne informacije o proizvodu. Obično je u pitanju sastav, težina, poreklo, rok upotrebe, način odlaganja, i slično. Uglavnom je reč o informacijama koje se po zakonu moraju naći na etiketi.

Marketinški segment

Kroz dizajn etiketa postižu se marketinški efekti. Atraktivnom i dopadljivom etiketom pokušava se skrenuti pažnja kupca i probuditi želja za kupovinom proizvoda. U tu svrhu, dizaj etikete pokušava da istakne kvalitete i prednosti u odnosu na konkurenciju.

Vrste etiketa

Lepljene etikete – lepe se na ambalažu u procesu punjenja ambalaže robom. To su uglavnom etikete za vino, pivo, tegle i staklene boce. Lepe se uglavnom mašinski na automatizovanim linijama.

Prstenaste etikete – izrašuju se na bazi papira i providne folije. Danas su sve prisutniji na PET ambalažama. Lepe se na rubovima ili po celoj površini, a štampaju se uglavnom flekso tehnikom.

In-mold etikete – etiketa se dodaje čvrstoj ambalaži u samom procesu proizvodnje. Uglavnom se koristi za etiketiranje deterdženata, boja, lakova, margarina, sireva…

Termoskupljajuće etikete – omogućavaju najveću slobodu kada je dizajn etikete u pitanju. Ova tehnika omogućava pokrivenost kompletnog proizvoda, uključujući i neravnine na samoj ambalaži.

Dizajn etiketa i štampa

Za štampu etiketa koriste se različite vrste papira, kao i tehnike štampe. Posebno su interesante etikete za vino. Kod njih se dizajn etikete oplemenjuje posebnim vrstama reljefnih papira. Neretko se koriste vodeni žigovi, parcijalni lak, zlatotisak ili srebro, reljefna štampa i drugo.

Osim etiketa, važna sredstva za obeležavanje proizvoda su i nalepnice. One se štampaju na samolepljivim vrstama papira, ricuju se (isecaju) i lepe na proizvod.  Za ododatno brendiranje flaša,  naročito vina ili hladnoceđenih ulja, koriste se banderole ili privesci u vidu mali knjižica koje nose dodatne informacije za kupca.

Pogledajte naš portfolio i uverite se u kvalitet koji nudimo.