DIZAJN KNJIGA ima za cilj da objedini sadržaj, stil i format u jednu celinu. Takođe, važno je postići efekat da korica (dizajn korica), stranice i sam sadržaj knjige dišu harmonično.

Dizajn knjiga je naročito važan u današnje vreme kada se knjige sve više kupuju preko interneta. Savremeni kupci nemaju vremana da se detaljno pozabave recenzijama i preporukama, pa u tom slučaju sam dizajn knjige postaje presudan faktor. Čest je slučaj da se čitalac dvoumi između dva dobra naslova, i u tom slučaju odlučuje upravo bolji dizajn korice.

Dizajn knjiga

Naši grafički dizajneri brinu o svakom detalju knjige. Od odabira formata knjige, papira za knjižni blok, materijala za koricu, preko vrste fontova, izgleda poglavlja i celina, do najsitnijih detalja, kao što su proredi, inicijali, vinjete… i na taj način autorov „pretvaraju“ rukopis u grafički proizvod, koji će se dopasti čitaocu već na prvi pogled.

Činjenica da brojni pisci, književna udruženja i izdavačke kuće sarađuju sa našim kreativnim timom, najbolja su nam preporuka. Njihovo poverenje govori da znamo šta je dobar dizajn knjige i da možemo učiniti da se knjiga na polici izdvoji od ostalih, zagolica maštu čitaoca i navede ga da je kupi.

Dizajn korica

Posebnu pažnju poklanjamo dizajnu korice, jer na osnovu nje čitalac stiče prvi utisak o samoj knjizi. Kvalitetan dizajn korica knjige govori da je veliki trud uložen u izradu knjige, što kod čitaoca gradi osećaj poverenja.

Ništa manje nije važna i unutrašnja organizacija knjige. Dizajn mora da prati atmosferu, da omogući čitaocu da se oseća ugodno, a nikako da odvlači pažnju. Tu od izuzetnog značaja odabir fotnova, proreda, i sitnih detalja u kojima naše iskustvo dolazi do izražaja.

Excentric dizajn tim vam nudi kompletnu uslugu od preloma knjižnog bloka, pa do dizajna same korice, finalne korekture, pripreme za štampu i kontrole štampe.

Pored svega navedenog, omogućujemo vam arhiviranje knjiga i publikacija u elektronskom izdanju, pogodnu za slanje i preuzimanje putem interneta.

Pogledajte u portfoliju neke od knjiga koje su rađene u našem studiju…