Idejno-tehnička realizacija, odnosno dizajn logotipa (logo dizajn) jedna je od naših užih specijalnosti. Sa ponosom možemo da kažemo da preko 150 kompanija širom sveta nosi logo izrađen baš u našem studiju. Takođe i na činjenicu da naše logotipe možete videti na gotovo svim kontinentima.

Dizajn logotipa

Dizajn logotipa u najvećem broju slučajeva označava skup likovnih elemenata i tipografije objedinjenih u jedinstvenu grafičku celinu i na jedinstven, originalan način. Logo, tj. zaštitni znak je prepoznatljiv vizuelni simbol koji često stvara prvi i najvažniji utisak o onome što stoji iza njega, bilo da je u pitanju kompanija, proizvod ili usluga. Taj prvi utisak, pa makar to bilo i nekoliko sekundi, ostaje trajno memorisan u svesti klijenata i potrošača. Zato je veoma važno da taj utisak bude pozitivan, i da ostavi dugotrajan utisak na potencijalnog klijenta.

Funkcija logotipa (logo dizajn)

Funkcija logotipa može biti različita u zavisnosti kakav efekat se želi postići. Da li se želi putem simbolike povezati sa delatnošću ili uslugom koju kompanija pruža, ili se sa druge strane želi dati prednost samoj prepoznatljivosti, što je danas mnogo češći slučaj kada je u pitanju dizajn logotipa.

U ljudskoj je prirodi da teže ka lepim stvarima. Dobar logo može značiti početnu prednost u odnosu na konkurenciju. Sama činjenica da ste investirali u profesionalno osmišljen logo, vašim klijentima ostavlja utisak sigurnosti, kvaliteta i poverenja.

Naši dizajneri prate savremene trendove u oblasti logo dizajna, i uz bogato iskustvo lako će se osmisliti logo po vašoj želji i isporučiti vam isti u svim potrebnim formatima. Uz logotip, po vašolj želji, moguća je i izrada knjige grafičkih standarda. Ova knjiga sadrži prikaz samog znaka i njegovu upotrebu u različitim varijantama.  Definiše beline oko znaka, izgled poslovnog pisma (memoranduma), fontova koje treba koristiti na dokumentima. Takođe definiše izgled i sadržaj podsetnice, izgled web stranica, definiciju pečata, i druge primene (natpise za poslovne prostorije, natpis za ulaz u poslovni prostor i slično).

Naš portfolio je najbolja garancija da ste na pravom mestu.