Deklaracija Deklaracije

DEKLARACIJE su propratna štampana forma svakog proizvoda. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, na svakom proizvodu u slobodnoj prodaji mora stajati odgovarajuća deklaracija. Zakon važi za maloprodajne i veleprodajne objekte.

Šta mora da sarži deklaracija?

Deklaracija prema pomenutom zakonu mora da sadrži sledeće podatke:

  • Ime, adresa i kontakt proizvođača
  • Zemlju porekla proizvoda
  • Podatke o uvozniku ili dobavljaču
  • Datum proizvodnje ili godinu uvoza
  • Rok upotrebe i rok upotrebe
  • Naziv konkretnog proizvoda
  • Sirovinski sastav
  • Veličinu i Težinu
  • Način skladištenja i održavanja

Prehrambeni proizvodi moraju da imaju jasno navedene podatke o korišćenim aditivima, aromamo, emulgatorima i drugim dodacima. Proizvodi poput hemijskih sredstava, električnih uređaja, elektronike pored ovih podataka, mogu sadržati i dodatne informacije.

Kako se primenjuju?

Dekalracije izdaje od strane države ovlašćena ustanova. Na samoj deklaraciji je potrebno navesti o kojoj ustanovi je reč. Uobičajno se deklaracija štampa na samom proizvodu kao etiketa. Kod pojedinih prehrambenih proizvoda pakovanih u providne vakum kese, može biti ubačen unutar ambalaže. Kod tekstilnih proizvoda, deklaracije se u vidu etikete zašivaju sa unutrašnje strane odeće.

Dimenzije deklaracije

Ne postoje propisane dimenzije. Od same ambalaže zavisi u kojoj će veličini biti primenjena. Ipak, pošto je reč o zvaničnom, zakonom propisanom dokumentu, jasno je da mora biti jasno, čitko i dovoljno vidljivo odštampana. U praksi se najčešće primenjuje u dimenzijama  90 x 50 mm,  40 x 50 mm,  85 x 55 mm, 33 x 19 mm,  33 x 39 mm i drugi.

Dizajn deklaracije

Naši dizajneri se uvek trude da prostor za deklaraciju na samoj ambalaži što bolje integrišu u dizajn. Važno je da ona i grafički bude deo sastavni deo proizvoda. Jednostavnije govoreći, da ne “štrči” na ambalaži. Postoje i one deklaracije koje se u vidu nalepnice lepe na proizvod ili insertuju unutar same ambalaže. U tom slučaju nema prostora za dizajn. U tom slučaju, našim klijentima možemo ponuditi kompletnu uslugu štampe i dostave

U našem portfoliju možete se uveriti u kvalitet usluge koju nudimo.