dizajn vizit karte dizajn vizit karti

DIZAJN VIZIT KARTE je bitna stavka u vizuelnoj komunikaciji, jer je upravo vizit karta jedan od prvih segmenata korporativnog identiteta sa kojim se klijeti susreću. Imajući u vidu ekonomičnost izrade (štampa i dizajn vizit karti), jasno je da reč o veoma isplativom segmentu marketinškog predstavljanja.

Vizit karta, bez obzira na svoju veličinu, govori mnogo o licu koje predstavlja, kao i o kompaniji iz koje dolazi. Zpravo iz tog razloga, bitno je da dizajn vizit karte bude adekvatan korporativnom identitetu. Najčešće se od podataka nalazi ime i prezime lica kojeg predstavlja, logo kompanije iz koje dolazi, kontakt podaci u vidu adrese, telefona, faxa, e-mejl adrese i adrese web sajta. Korporativne vizit karte neretko sadrže i slogan kompanije. Ponekad se tu nalazi moto aktuelne kampanje ili neka druga poruka koju kompanija želi da pošalje kroz neposrednu vizuelnu komunikaciju.

Formati i oblici vizit karti

U savremenom poslovanju ne postoje striktne dimenzije veličine vizit karte, već se pribegava različitim formatima i oblicima kako bi se skrenula pažnja potencijalnih klijenata. Ipak, najčešće se izrađuju u dimenziji 90×50 milimetara po evropskim standardima. Američki standardi se neznatno razlikuju pa su tamo najčešće dimenzije 3.5 x 2 inča. Kada je reč o debljini papira, najčešće se izrađuju na 350 gramskom papiru, a po želji se presvlače plastifikacijom (mat, sjajna ili UV lak). Ivice su uglavnom pravougaone, ali se mogu i zaobliti (ćoškarenje) ako je to zahteva dizajn vizit karte. U zavisnosti od količine podataka koju predstavljate, mogu biti jednostrano ili obostrano dizajnirane.

Dizajn vizit karte (dizajn vizit karti)

Dizajneri Excentric dizajn studija poseduju bogato iskustvo kada je u pitanju dizajn vizit karti. U kratkom roku mogu vam ponuditi kvalitetan dizajn i besprekornu prirpemu za štampu, bilo da je u pitanju poslovna ili peronalna kartica. Poštujući vaš korporativni identitet ili lični imidž odabraćemo adekvatne boje, tipografiju, papir, oblik i veličinu kartice. Taođe, i kvalitetnu finalnu doradu u vidu plastifikacije, zlatotiska, srebra, parcijalnog lakiranja i dr.

Uverite se i sami u kvalitet naših dizajnera rada kroz portfolio.