Dizajn memoranduma

MEMORANDUM je izuzetno važan deo korporativnog identiteta u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Neophodno je da dizajn memoranduma bude u funkciji njegove osnovne namene. Pored vizuelne poruke, memorandum mora da prenese određene informacije sadržane u njegovom tekstualnom delu. Iz tog razloga je neophodno da sam dizajn memoranduma ne odvlači pažnju, ali ipak jasno odslika korporativni karakter kompanije.

Struktura memoranduma

Memorandum u svom zaglavlju najčešće sadrži korporativne kontakt podatke. Najčešće su u pitanju adrese, brojevi telefona, e-mail adrese i adresa web sajta. Nasuprot gornjem delu, za donji deo (footer), rezervisane su administrativne informacije u vidu matičnog broja, PIB-a i broja bankovnog računa kompanije. Ipak, ovo je samo inicijalna postavka. U praksi su dozvoljena različita odstupanja kada je dizajn memoranduma u pitanju. Sve zavisi od efekta koji se želi postići i od imidža same kompanije.

Dimenzije  memoranduma

Memorandumi se gotovo po pravilu izrađuju u A4 formatu (210 x 297 mm) barem kada govorimo o ISO standardu. U delu sveta koji koristi ANSI standard papira (Amerika, Kanada, Australija…) dimenzije memoranduma su nešto drugačije. ANSI standard podrazumeva dimenzije memoranduma od 8.5 × 11 inča. To prevedeno u milimetre iznosi 216 × 279.

Dizajn memoranduma

Memorandumi mogu biti pripremljeni na dva načina. U prvom slučaju se memorandumi štampaju direktno, zajedno sa teksom na kancelarijskom štampaču. U tom slučaju dizajn memoranduma ne može dodirivati ivice papira, tj. mora pratiti marginu dokumenta. U drugom slučaju, memorandum se može odštampati u ofset štampi, pa se kasnije kao takav stavlja u kancelarijski štampač. Ovako pripremljen memorandum može ići do ivice papira, jer je prethodno štampan tabačno u ofset štampi i sečen na format A4.

Priprema memoranduma za štampu

U Excentric studiju, dizajn memoranduma dostavljamo u vektorskom PDF formatu. Po zahtevu klijenata, možemo dizajn prilagoditi i distaviti u Word ili Excel formatu. Na taj način, moguće je direktno štampati memorandum i njegov sadržaj na kancelarijskom štampaču.

Neke primere memoranduma i faktura možete pornaći u našem portfoliju.