Plakat za predstavu "Put oko sveta" - grafički dizajn